ASKEL 6: OPI LISÄÄ

Opi lisää

Opi lisää

En­sim­mäis­ten as­kel­ten jäl­keen saat­taa tie­don­jano yl­lät­tää. Täs­sä muu­ta­ma hyvä vink­ki ja link­ki, kuin­ka voit op­pia li­sää.

PDF-tie­dos­to seu­raa­val­la si­vul­la tu­los­tus­ta var­ten: Mat­ti-Mai­ja Promp­taa­jan tree­ni­vaat­teet (Se­op­pi-leh­ti 2/2023).

Teko­äly­opas 1.011.11.2023